Organisatie

Doelstelling:

KBO Ede-Bennekom stelt zich ten doel om voor haar leden en andere senioren in de gemeente Ede de belangen te behartigen in de meest ruime zin.
Daarbij staan hoog in het vaandel: "ontmoeting" en "ondersteuning".
Zij wil daartoe zodanige voorwaarden scheppen, dat deze bevolkingsgroep volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kan deelnemen.

Kortom:

Streven naar een gelijkwaardige positie van senioren in de maatschappij.
Solidariteit als waarde wordt gezien als de kern van de eigen identiteit.

Eigen karakter:

KBO heeft een geheel eigen karakter door haar activiteiten. Het gaat daarbij om de sfeer van gezelligheid, gezamenlijkheid, sociale contacten, veiligheid, zorg en het zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving. Zij heeft ongeveer 600 leden.

Samenwerking:

KBO Ede-Bennekom werkt samen met de KBO afdelingen Wageningen en Renkum.
De Gelderse KBO's vormen samen de provinciale KBO Gelderland.
De provinciale KBO's vormen samen de landelijke federatie UNIE KBO, landelijk de grootste seniorenorganisatie met meer dan 200.000 leden.
KBO afdeling Ede-Bennekom werkt voor de collectieve belangenbehartiging in de gemeente Ede samen met haar zusterorganisaties PCOB en ANBO in het COSBO.

Lidmaatschap:

De contributie voor 2019 is 23,50 euro voor een alleengaande en 40 euro voor een echtpaar of samenwonenden. Banknummer NL 02 INGB 0004176610 t.n.v. KBO Ede-Bennekom te Ede.