Lid Worden

Heel veel senioren willen een steentje bijdragen aan een goed reilen en zeilen van onze samenleving. Dat kan op diverse wijzen, onder meer door lid te worden van de KBO afdeling Ede-Bennekom. Onze afdeling telt momenteel ongeveer 600 leden en graag willen wij u aansporen uw familieleden, buren en kennissen ook lid te maken.

De contributie voor de vereniging in 2019 bedraagt € 23,50 per jaar voor een alleenstaande en € 40,00 per jaar voor een echtpaar of samenwonenden. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL 02 INGB 0004 1766 10 t.n.v. KBO afd. Ede-Bennekom.


Leeg formulier printen?
Met partner / als echtpaar lid worden?